Misschien droom je ervan om je producten en diensten ook over onze landsgrenzen heen aan de man te brengen? Een van de zaken die je dan nodig hebt is een meertalige website en/of andere digitale communicatie.
Dat is een hele uitdaging, eentje waarmee we jou bij vertaalbureau Ad Verbum graag met raad en daad bijstaan.

Wist je dat je via FIT (Flanders Investement & Trade) hiervoor een subsidie kan aanvragen?

Daarvoor moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

  • je kan enkel de vertaling van digitale dragers laten subsidiëren (website, social media, bedrijfsfilm);
  • je dient de aanvraag op voorhand elektronisch in en daarbij beschrijf je het project grondig en geef je een kostenraming op.
  • Na goedkeuring van je dossier:
    • moet je de opdracht binnen de zes maanden aan derden toevertrouwen;
    • moet je de factuur/facturen van de leveranciers voorleggen na uitvoering van de opdracht;
    • moet je op die digitale dragers het logo “Flanders – State of the Art” gebruiken.

Als je aan deze voorwaarden voldoet, wordt deze subsidie uitbetaald.
En die bedraagt maar liefst 1500 tot zelfs 2250 euro. Niet mis, vind je ook niet?

Surf dus zeker even naar Flanders Investment and Trade voor meer informatie en aarzel niet contact met ons op te nemen om je project te bespreken!