Vertaler op de noordpool…

In de meer dan tien jaar dat ik actief ben als vertaler / manager van een vertaalbureau heb ik al heel wat memorabele situaties meegemaakt. Zo werkte ik ooit samen met een vertaler die doodleuk vanop de noordpool werkte! Hij had gewoon zijn laptop bij zich en logde toen (ca. [...]