Als een cultuur een huis is,

dan is taal de sleutel naar de voordeur en naar alle kamers.

(Citaat van Khaled Hosseini, uit ‘En uit de bergen kwam de echo’)