Franse feministes hebben in Parijs gedemonstreerd. Ze vinden hun taal te seksistisch en ijveren voor een hervorming van de Franse grammatica. De vrouwen droegen roze handschoenen en gingen postvatten voor de ingang van de Académie française.

Ze willen dat de officiële taalinstantie werk maakt van een nieuwe grammatica zonder stereotypes. Ze pikken de mannelijke ‘dominantie’ binnen de grammatica niet langer. Vandaag is het zo dat als een onderwerp in een zin vrouwelijk is, de werkwoorden en adjectieven toch de ‘mannelijke vorm’ krijgen en dat vinden de dames niet kunnen. Zo willen ze niet langer ‘les hommes et les femmes sont beaux’ horen en schrijven maar ‘les hommes et les femmes sont belles’.

De vrouwen wijzen erop dat de ‘mannelijke grammatica’ dateert uit de zeventiende eeuw toen het mannelijke als ‘nobeler’ beschouwd werd dan het ‘vrouwelijke’ in de samenleving. De Franse maatschappij is intussen veranderd en daarom willen ze een aanpassing van de taal. “Als we onze kinderen leren dat in onze taal het mannelijke voorrang heeft op het vrouwelijke dan leren we hen meteen ook dat de mannelijke sekse superieur is’, luidt het.

Vrouwenorganisaties gingen ook al de strijd aan met het gebruik van het woord ‘mademoiselle’. En met succes want de regering stuurde onlangs een omzendbrief naar alle ambtenaren om het vermaledijde woord te schrappen uit alle officiële overheidsdocumenten. Zo hoeven Franse vrouwen niet langer aan te geven of ze al dan niet getrouwd zijn. We zijn alvast benieuwd of ze ook de taal van Jeanne D’Arc een beetje meer kunnen vervrouwelijken. Succes dames!