Her en der zie je een poster voor het raam hangen waarop zo mooi staat “Hier leeft een scout“.

Telkens opnieuw moet ik even hartelijk lachen, want ik wacht nog op de dag waarop ik een poster tegenkom met de tekst: “Hier is een scout overleden” of “Hier vind je een dode scout”…

Omdat we het zoveel zien staat niemand er nog bij stil, maar “Hier leeft een scout” is en blijft wel een foute, al te letterlijke vertaling vanuit het Engels, nl.  “A scout lives here“.

Beter en juister zou zijn “Hier woont een scout“. Want hoewel we IN een huis LEVEN, WONEN we ergens.

Die poster is inmiddels wel op vele duizenden exemplaren gedrukt en werd vervolgens ook zonder enige taalkundige bedenking enthousiast op het raam aan de voorzijde van menig huis gehangen. Mét een gigantische vertaalfout dus.