18 procent van de mensen hebben een kat.

Leuk voor hen, maar daarmee komt de kat wel op de koord, want het onderwerp van de zin is 18 procent.

Dit zou dus moeten zijn:

18 procent van de mensen heeft een kat.

Percentages zetten mensen vaak op het verkeerde been. Een werkwoord in meervoudsvorm na een percentage vormt dan ook een veel voorkomende fout.

Waarop moet je letten? Enkele praktische tips.

Meestal enkelvoud

Als het onderwerp een percentage is, dan staat het werkwoord in het enkelvoud:

  • Onderzoek wijst uit dat 61% van de gezinnen geen klachten heeft over de dienstverlening.
  • Uit de enquête blijkt dat 17% van de jongeren en 15% van de volwassenen ontevreden is.
  • 47 procent van de ondervraagden is tevreden.

In al deze gevallen is het zelfstandig naamwoord procent het hoofdwoord van het onderwerp. Dus: 61 procent heeft…, etc.

In deze constructie hoor en lees je vaak een meervoudsvorm.

Je interpreteert de betekenis immers als meervoud, het gaat over een groep mensen. Grammaticaal is dit echter niet correct: het onderwerp (61%) is enkelvoud, dus het werkwoord moet daarmee congrueren.

Wanneer meervoud?

Let op bij zinnen waarin na het percentage een bijzin volgt:

28 procent van de consumenten die deze vragenlijst invulden, is tevreden over het assortiment.

De hoofdzin staat in het enkelvoud: 28 procent is tevreden.

Maar de bijzin moet wél in het meervoud. Waarom?

De bijzin – die begint met het woordje die – slaat niet terug op procent, maar wel op consumenten. Het is niet het percentage dat tevreden is over het assortiment, maar het zijn de consumenten.

In ‘t kort

Percentages zetten de taalgebruiker vaak op het verkeerde been.

Eén gouden regel: gebruik het werkwoord dat bij dat percentage hoort, in het enkelvoud: 18% van de studenten denkt dat ….

Maar denk eraan: eventuele bijzinnen kunnen wél in het meervoud staan.

Procent of %?

Wanneer gebruik je het procentteken en wanneer het woord procent?

Er is geen officiële regel voor de keuze tussen procent en %, maar in de praktijk wordt het woord procent meestal gebruikt in een lopende tekst.

Het procentteken is gebruikelijk in tabellen en grafieken, in bijschriften en in bijvoorbeeld formulieren – dus overal waar het gaat om exacte percentages en waar het procentteken ruimte bespaart.

Wil je een tekst laten nalezen op fouten? Neem dan contact met ons op.

Lees ook onze andere tips.

 

Bronnen:

Onze Taal, geraadpleegd op 08/06/2021: https://onzetaal.nl/taaladvies/50-procent-betalen-betaalt

Taaladvies.net, geraadpleegd op 08/06/2021: https://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1474/procent_tien_werkt_werken_in_deeltijd/