Een goede Franse vertaling: waarop moet je letten om snel het kaf van het koren te scheiden?

Een grammaticaal correct en taaleigen Frans is uiteraard essentieel voor een goede Franse vertaling. Maar hoe kan jij als niet-taalkundige snel zien of een tekst vertaald werd door een professional?

Een eerste, snelle kwaliteitscontrole kan je heel eenvoudig zelf uitvoeren.

Daarbij let je op drie zaken:

1. Vraagtekens, uitroeptekens, dubbele punten en puntkomma’s.

Staat er een spatie voor?

In het Frans wordt er altijd een spatie geplaatst voor:

  • een vraagteken;
  • een uitroepteken;
  • een dubbele punt;
  • een puntkomma.

Puis-je vous aider ? Oui, veuillez bien m’apporter un journal. Merci !

TIP: Voorkom dat het leesteken op een volgende regel belandt. In Microsoft Word doe je dat bijvoorbeeld door een “harde spatie” in te voegen met de toetsencombinatie [Ctrl]+[shift]+[spatie].

2. Aanhalingstekens

In het Frans kunnen enkel dubbele rechte hoekjes, “guillemets” genaamd, gebruikt worden. Deze worden steeds voorafgegaan en gevolgd door een spatie.

Juist:  « traduction »

Fout: “traduction”, ‘traduction’ of «traduction»

3. Gebruik van “tu” en “vous”.

Franstaligen ‘tutoyeren’ veel minder dan Nederlandstaligen. Met ‘tutoyeren’ bedoelen we iemand met de tu-vorm aanspreken. Enkel onder vrienden, familie en met kinderen wordt doorgaans de tu-vorm gebruikt. In alle andere gevallen geldt standaard de vous-vorm. Dus als je in een tekst de tu-vorm ziet opduiken dan ga je best even na of dat een bewuste keuze is van de vertaler, bijvoorbeeld omdat de tekst bestemd is voor kinderen of omdat dit marketingtechnisch een bewuste keuze is, want doorgaans wordt in teksten de vous-vorm gebruikt.

 

Met deze drie checks heb je al een eerste beeld. Wil je graag een Franse tekst grondig laten nalezen om zeker te zijn dat deze de strenge taaltest van de gemiddelde Franstalige kan doorstaan? Neem dan contact met ons op! Een moedertaalspreker Frans leest de tekst dan na en zorgt dat deze helemaal nickel wordt.

Lees ook onze andere tips.