Als u in België met het plaatselijke gerecht in aanraking komt, is dat bij de vrederechter: de gemakkelijkst toegankelijke rechter en het feitelijke gezicht van de rechtspraak bij de burger. Vrederechters moeten creatief met de juridische taal omspringen om bij de gewone burger duidelijk over te komen.

Daarom heeft het vredegerecht van Roeselare een lijst met echte en gefingeerde West-Vlaamse vertalingen van juridisch jargon opgesteld: de vrederechter heet juge, in beroep gaan is ‘k go no kortriek en heropening der debatten wordt keerekèweere. Enkele uitdrukkingen refereren aan Peegie, de hoofdfiguur in de boeken van de Roeselaarse auteur Willem Denys (1911-1983). Vandaar het Pegiaans juridisch woordenboek.