Afrikaans is in.

Vorige week berichtten we al over het Festival voor het Afrikaans. Vers van de pers is er het Groot Woordenboek Afrikaans en Nederlands. Dit omvangrijke woordenboek (2228 bladzijden!) laat voor het eerst de gelijkenissen én verschillen tussen de twee zustertalen zien.

Hoe goed ben jij in het ontdekken van de gelijkenissen tussen het Afrikaans en het Nederlands?