Waaraan herken je een goede Franse vertaling? 3 tips voor dummies

Een goede Franse vertaling: waarop moet je letten om snel het kaf van het koren te scheiden? Een grammaticaal correct en taaleigen Frans is uiteraard essentieel voor een goede Franse vertaling. Maar hoe kan jij als niet-taalkundige snel zien of een tekst vertaald werd door een professional? Een eerste, snelle [...]